Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną. Badania prowadzone przez członków Katedry oraz osoby współpracujące obejmują zarówno aspekty naukowe jak i aplikacyjne.

Lokalizacja:

Centrum Turystyki i Rekreacji

WSIiZ Kielnarowa, pok. KA16

 

Telefon:

17 866 1530  (Kierownik Katedry)

17 866 1415  (Sekretarz Katedry)

 

Kierownik Katedry:

 

 dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska

 e-mail: zniziol@wsiz.rzeszow.pl

 

Sekretarz Katedry:

 

mgr Martyna Zagórska-Dziok

e-mail: mzagorska@wsiz.rzeszow.pl

 

 Dyżury w Katedrze:

 

 

Dzień

Terminy

Wtorek

dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska:  10:00 – 11:30

mgr Martyna Zagórska-Dziok: 11:30 – 12:15

Czwartek

  mgr Aleksandra Zań  14:30 – 15.15

Sobota

według harmonogramu 

Niedziela

według harmonogramu

 

 Pracownicy Katedry:

 

 

Pracownik

e-mail 

Strona www

pracownika

Terminy konsultacji

dr  inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska

znizol@wsiz.rzeszow.pl

 

strona osobista

Studenci stacjonarni:

wtorek : 10:00 – 11:30

Studenci niestacjonarni:

według harmonogramu konsultacji

mgr Martyna Zagórska-Dziok

mzagorska@wsiz.rzeszow.pl

 

strona osobista

Studenci stacjonarni:

wtorek : 10:00 – 11:30

Studenci niestacjonarni: według harmonogramu konsultacji

mgr Aleksandra Zań

azan@wsiz.rzeszow.pl

 

strona osobista

 

Studenci stacjonarni:

czwartek: 14:30-15:15

Studenci niestacjonarni: według harmonogramu konsultacji

mgr inż. Tomasz Bujak

tbujak@wsiz.rzeszow.pl

 

strona osobista

Studenci niestacjonarni: według  harmonogramu konsultacji

prof. nadzw. dr hab. inż. 
 Marcin Sobczak

msobczak@wsiz.rzeszow.pl

 

strona osobista

Studenci niestacjonarni: według harmonogramu konsultacji

 

 

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

 

Pracownik

E-mail

Strona www

pracownika

Terminy konsultacji

prof. nadzw. dr hab. inż.  Tomasz Wasilewski

twasilewski@uczelnia.local

 

strona osobista

Studenci stacjonarni
i niestacjonarni:

 według  harmonogramu konsultacji

 

 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

 

 Pracownicy i współpracownicy Katedry  prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 

•    Towaroznawstwo produktów kosmetycznych

•    Surowce kosmetyczne

•    Receptura kosmetyczna

•    Technologia i projektowanie kosmetyków

•    Receptura preparatów kosmetycznych

•    Biologia z genetyką

•    Farmakognozja

•    Podstawy fitoterapii

•    Przegląd roślin leczniczych

•    Surowce roślinne i ich przetwory

•    Terapie roślinne

•    Metody oceny jakości kosmetyków

•    Perfumeria

•    Analiza i ocena jakości żywności

•    Nutrikosmetyki i suplementy diety

•    Seminarium dyplomowe

•    Przemysłowa produkcja kosmetyków

•    Fizykochemia form i surowców kosmetycznych

•    Metody pozyskiwania surowców roślinnych

•    Aromaterapia z elementami analizy sensorycznej

•    Chemia kosmetyczna

•    Biochemia

•    Biochemia ogólna i żywności

•    Diagnostyka laboratoryjna

•    Mikrobiologia

•    Mikrobiologia ogólna i żywności

•    Żywność modyfikowana genetycznie

 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

Główne kierunki badań: 

•    opracowanie technologii produkcji ekstraktów i wyciągów roślinnych

•    ocena właściwości ekstraktów pozyskanych z materiału roślinnego

•    analiza zawartości i właściwości związków biologicznie czynnych w otrzymanych ekstraktach

•    określenie możliwości aplikacji ekstraktów roślinnych w różnych typach preparatów kosmetycznych

•    analiza działania ekstraktów i wyizolowanych substancji na wybrane linie komórkowe

•    analiza ekspresji genów w komórkach poddanych działaniu otrzymanych ekstraktów

•    opracowywanie receptur i technologii wytwarzania prototypowych kosmetyków zawierających otrzymane substancje czynne lub ekstrakty

•    określenie wpływu analizowanych substancji na bezpieczeństwo stosowania kosmetyków

•    ocena fizykochemiczna oraz biochemiczna   otrzymanych preparatów kosmetycznych

•    badanie transportu transepidermalnego substancji bioaktywnych opracowanych preparatów

 

  Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

•    Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

•    Nowe materiały hydrożelowe do zastosowań dermatologicznych i kosmetologicznych – synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne.

•    Wykorzystanie postbiotyków w kosmetykach.

 

 

Harmonogram konsultacji pracowników Katedry (Harmonogram)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019