Katedra Turystyki i Rekreacji

Katedra Turystyki i Rekreacji prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną skupioną wokół następujących obszarów: określenie potencjału turystycznego wybranych regionów Polski i świata, uwarunkowania rozwoju turystyki wybranych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Południowo – Wschodniej, tworzenie produktów turystycznych na podstawie lokalnego potencjału turystycznego obszarów wiejskich, oceny atrakcyjności turystycznej szlaków kulturowych, wielkości ruchu turystycznego, regionalnego zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w wybranych regionach Polski i świata, rozwoju regionów turystycznych, zarówno w ich przestrzennym jak i funkcjonalnym wymiarze, przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych skutków rozwoju turystyki.
 
Lokalizacja:
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ Kielnarowa
pok. KA103 
Telefon:
17 866 12 89 (Dziekan Wydziału Medycznego)
17 866 15 30 (Asystent Dziekana)
17 866 15 47 (Kierownik Katedry – KA103A)
 
Dziekan Wydziału Medycznego:
pok. KA103
dr Krzysztof Szpara
e-mail: kszpara@wsiz.rzeszow.pl
 
Asystent Dziekana:
pok. KA103
mgr Marek Gwóźdź
e-mail: mgwozdz@wsiz.rzeszow.pl
 
Kierownik Katedry:
pok. KA103A
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
e-mail: jkrupa@wsiz.rzeszow.pl
 
Sekretarz Katedry:
mgr Marek Gwóźdź 
e-mail: mgwozdz@wsiz.rzeszow.pl
 
Pracownicy Katedry:
szczegółowe terminy konsultacji pracowników są podane na stronach osobistych
 
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa (strona osobista)
jkrupa@wsiz.rzeszow.pl
 
mgr Marek Gwóźdź (strona osobista)
mgwozdz@wsiz.rzeszow.pl
 
mgr Damian Liśkiewicz (strona osobista)
dliskiewicz@wsiz.rzeszow.pl
 
mgr Piotr Grabowski (strona osobista)
pgrabowski@wsiz.rzeszow.pl
 
dr Krzysztof Szpara
kszpara@wsiz.rzeszow.pl (strona osobista)
 
prof. dr hab. Helmut Wachowiak
hwachowiak@wsiz.rzeszow.pl
 
Pracownicy współpracujący z Katedrą:
 
mgr Wojciech Dobrowolski
wdobrowolski@wsiz.rzeszow.pl
 
mgr Łukasz Stokłosa (strona osobista
lstoklosa@wsiz.rzeszow.pl
 
mgr Piotr Majcher

mgr Mariusz Michalczyk

mgr Michał Środa
msroda@wsiz.rzeszow.pl

 
Działalność dydaktyczna Katedry: Lista przedmiotów przypisanych do Katedry Turystyki i Rekreacji:

 • Edukacja prozdrowotna
 • Fizjologia pracy i wypoczynku
 • Formy i gry rekreacyjne
 • Formy turystyki aktywnej
 • Formy i gry rekreacyjne
 • Hipoterapia
 • Obóz letni
 • Obóz specjalistyczny
 • Obóz zimowy
 • Obsługa klienta
 • Odnowa biologiczna z masażem
 • Odnowa biologiczna
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Pływanie z elementami ratownictwa
 • Podstawy gerontologii
 • Podstawy hipoterapii
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy technologii żywienia
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
 • Rekreacja sport i turystyka integracyjna dla osób niepełnosprawnych
 • Sprzęt do obróbki i przygotowania żywności
 • Tenis ziemny
 • Turystyka a środowisko naturalne
 • Turystyka osób niepełnosprawnych
 • Wychowanie zdrowotne i prom.zdrowia
 • Zarządzanie hotelami i gastronomią

Działalność naukowo-badawcza Katedry Tematy badawcze w Katedrze Turystyki i Rekreacji:

 • Ocena stylu życia oraz preferencji konsumenckich młodzieży w województwie podkarpackim
 • Wstępna ocena uwarunkowań rozwoju enoturystyki w woj. podkarpackim
 • Ocena szans i zagrożeń rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w woj. podkarpackim
 • Ocena rozwoju i wykorzystania marketingu internetowego w turystyce
 • Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Podkarpacia
 • Wybrane uwarunkowania uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne
 • Jeździectwo w bieszczadzkich ośrodkach turystyki konnej
 • Ocena znajomości regionalnych produktów turystycznych Podkarpacia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019