Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych

Lokalizacja: Budynek Hali sportowej, pokój KD 112 Kielnarowa
Telefon: +48 17 866 1293  +48 17 866 1497
Adres: Kielnarowa 386, 36-020 Tyczyn

Kierownik Katedry: Prof.dr hab. n. med. Jan Gmiński
tel.: (17) 866-12-56 e-mail: jgminski@wsiz.rzeszow.pl

 
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Dietetyka: mgr Urszula Binduga 
e-mail: ubinduga@wsiz.rzeszow.pl
 
Asystent ds. Kierunku Dietetyka: mgr Dagmara Ćwiertniewicz 
tel.: (17) 866-12-93 e-mail: dcwiertniewicz@wsiz.rzeszow.pl 

Asystent ds. praktyk studenckich: mgr Klaudia Bar
tel.: (17) 866-12-93 e-mail: kbar@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry: lic. Jakub Tobiasz
tel.: (17) 866-14-97 e-mail: jtobiasz@wsiz.rzeszow.pl
 
Konsultacje pracowników Wydziału Medycznego dla studentów Dietetyki  w semestrze zimowym 2018/19: Konsultacje-201819-semestr-letni
 
Pracownicy Katedry 
prof.dr hab. n.med. Jan Gmiński (strona osobista)
jgminski@wsiz.rzeszow.pl 
prof.dr hab. Roman Lesyk
rlesyk@wsiz.rzeszow.pl
dr Artur Bijoś 
abijos@wsiz.rzeszow.pl  
dr Ryszard Palczak (strona osobista)
dr Konrad Szychowski (strona osobista)

kszychowski@wsiz.rzeszow.pl
mgr Klaudia Bar (strona osobista)
kbar@wsiz.rzeszow.pl  

mgr Urszula Binduga (strona osobista)
ubinduga@wsiz.rzeszow.pl
mgr Dagmara Ćwiertniewicz
dcwiertniewicz@wsiz.rzeszow.pl
mgr inż. Klaudia Dachowska (strona osobista)
kdachowska@wsiz.rzeszow.pl
mgr Agnieszka Momora (strona osobista)
 
Pracownicy współpracujący z Katedrą

prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (strona osobista)
prof. zw. dr hab. Zofia Olszowy 
dr Greta Adamczyk 
gadamczyk@wsiz.rzeszow.pl
dr inż. Izabela Cichocka 
icichocka@wsiz.rzeszow.pl
dr hab. Jan Krupa, prof. nadzw. 
jkrupa@wsiz.rzeszow.pl  
dr Małgorzata Paszkowska 
mpaszkowska@wsiz.rzeszow.pl
dr Daria Sawaryn 
dsawaryn@wsiz.rzeszow.pl
mgr Sylwia Banaś-Mazur
sbanas@wsiz.rzeszow.pl
mgr Natalia Bator
mgr Ewa Fatyga 
efatyga@wsiz.rzeszow.pl 
mgr Bożena Kołodziej 
bkolodziej@wsiz.rzeszow.pl

mgr Grażyna Kołodziej 
gkolodziej@wsiz.rzeszow.pl
mgr Ilona Kruk
ikruk@wsiz.rzeszow.pl 

mgr Ewa Pietrucha
e.pietrucha@wp.pl
mgr Paulina Szady 
Damian Pardyak 
dpardyak@wsiz.rzeszow.pl  
 
Działalność dydaktyczna Katedry

Pracownicy Katedry i osoby wspierające Katedrę prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. następujące przedmioty:

 • Podstawy Zdrowia Publicznego
 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Zabezpieczenie społeczne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Socjologia zdrowia i medycyny
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Biostatystyka
 • Epidemiologia
 • Nadzór sanitarno – epidemiologiczny
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Globalne problemy zdrowia
 • Żywienie człowieka
 • Zdrowie środowiskowe

Pracownie naukowe

 • Laboratorium Chromatografii
 • Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej
 • Laboratorium Mikrobiologii i Histologii
 • Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek
 • Laboratorium Immunologii i Alergologii

Działalność naukowo-badawcza Katedry Główne kierunki badań

 • Epidemologia
 • Wpływ kształcenia medycznego na zachowanie zdrowotne studentów wydziałów medycznych     i pozamedycznych
 • Korzystanie z usług medycznych
 • Systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie marketingowe w opiece zdrowotnej
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę Archiwum

 • II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa “Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych” 14.04.2014r. Rzeszów
 • I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa “Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych” 08.04.2014r. Kielnarowa
 • Międzynarodowa Konferencja- Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 11-13.08. 2008r. Rzeszów
 • I Bieszczadzka Konferencja Ratownictwa Medycznego 15 –17.06.2007 – WZW Jawor
 • Konferencja „Psychospołeczne i medyczne aspekty zachowań agresywnych młodzieży”, zorganizowana przez Katedrę Zdrowia Publicznego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 08.12.2006r.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019