Komisja Bioetyczna

Zarządzeniem Rektora WSIiZ w Rzeszowie Nr 16/2014 z dnia 15.04.2014 r. powołana została Komisja Bioetyczna WSIiZ. W związku z zakończeniem 3-letniej kadencji Zarządzeniem Rektora WSIiZ w Rzeszowie Nr 33/2017 z dnia 27.06.2017 r. powołano nowy skład Komisji Bioetycznej WSIiZ. W skład Komisji Bioetycznej wchodzi siedmiu członków reprezentujących zawody medyczne oraz przedstawiciele innych zawodów: prawnik, filozof, pielęgniarka, farmaceuta oraz duchowny. Funkcje Przewodniczącego Komisji Bioetycznej pełni prof. dr hab. n. med. Jan Gmińskiego.  Zastępcą przewodniczącego jest mgr Ewa Fatyga. Obsługę administracyjną Komisji Bioetycznej WSIiZ powierzono mgr Sylwii Banaś. Zadaniem Komisji Bioetycznej jest  wykonywanie określonych w przepisach prawa czynności związanych z przeprowadzaniem eksperymentów medycznych oraz badań klinicznych.   Komisja bioetyczna wyraża opinię o projekcie eksperymentu medycznego, w drodze uchwały, przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i wykonalności projektu. Komisja opiniuje projekty: 1) badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w przepisach rozdziału 2a Prawa farmaceutycznego; 2) badań klinicznych wyrobu medycznego, o których mowa w przepisach  o wyrobach medycznych; 3) eksperymentów medycznych, o których mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy zawodzie lekarza, w tym badań realizowanych w ramach prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, prac własnych, zadań statutowych i z dotacji pochodzących ze środków finansowych na naukę, ustalonych na ten cel w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa. Dokumenty do poprania: Zarządzenie Rektora WSIiZ powołujące Komisję Bioetyczną.docx Zarządzenie Rektora WSIiZ powołujące nowy skład Komisji Bioetycznej WSIiZ REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ.docx Wniosek o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego przez Komisję Bioetyczną WSIiZ.docx Sekretarz Komisji Bioetycznej WSIiZ mgr Sylwia Banaś tel. 17 866 1135 e-mail: sbanas@wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019